Algemeen principe:

Elke vraag bestaat uit een basisscherm, een opgave, en enkele mogelijke antwoorden (opties).
Uit het basisscherm moeten we de betekenis van de dominostenen en het aantal stippen afleiden.
Vervolgens moeten we aan de hand van deze betekenis de opgave oplossen, en een antwoord kiezen uit de mogelijke opties.

Basisscherm:

Het basisscherm bestaat uit 3 voorbeelden. In elk van deze 3 voorbeelden staat aan de linkerkant één of meerdere beginfiguren. Elke beginfiguur bestaat uit een grote figuur en een kleine figuur.
Naast de beginfiguur staat één of meerdere dominostenen. Deze vertegenwoordigen de bewerkingen die we moeten toepassen op de beginfiguur.
Aan de rechterkant van de dominosteen staat één of meerdere eindfiguren. Deze zijn het resultaat van de bewerkingen op de beginfiguur.

De dominostenen bevatten 2 delen: het bovenste deel en het onderste deel. We moeten uit het basisscherm afleiden welk deel betrekking heeft op de grote figuur en welk deel betrekking heeft op de kleine figuur.

De mogelijke betekenissen van de stippen zijn als volgt:

  • veranderen van vorm
  • veranderen van kleur
  • toevoegen of verwijderen van een horizontale streep
  • toevoegen of verwijderen van een verticale streep
  • toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep
  • toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep

Opgave:

De opgave bevat één of meerdere beginfiguren met daarnaast één of meerdere dominostenen. Uit het basisscherm hebben we de betekenis afgeleid van de dominostenen en het aantal stippen. We dienen nu de eindfiguur te vinden door de nodige bewerkingen toe te passen op de beginfiguren in de opgave.

Opties:

Er worden 5 mogelijke antwoorden opgelijst: A, B, C, D, E.
Eén van deze opties is de eindfiguur van de opgave. We dienen dus een keuze te maken uit deze opties.

 

Voorbeeld:

Antwoord

Het onderste deel van de dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die niet wijzigt, in dit geval de grote figuur. Dit geven we weer door de letter G (Groot) te noteren in het onderste deel van de dominosteen (zie verder).

Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de kleine figuur. Dit geven we weer door de letter K (Klein) te noteren in het bovenste deel van de dominosteen (zie verder).

Hierdoor weten we ook meteen dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Aangezien het bovenste deel van de dominosteen de kleine figuur wijzigt kunnen we uit tweede lijn afleiden dat 4 stippen betekent "wijzigen van kleur".

Uit de derde lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep", en dat 1 stip betekent "wijzigen van vorm".


1 2 3 4 5 6
V K /

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 5 stippen. We moeten dus een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is B of D.

Het onderste deel van de domino heeft 4 stippen, we moeten de grote figuur dus van kleur veranderen. Het antwoord is D.


Oefeningen:

Deze website bevat 2 delen. Elk deel bevat 50 reeksen van telkens 2 vragen. Per reeks is de betekenis van de dominostenen en het aantal stippen hetzelfde.

Veel succes!


Deel 1:

Deel 1 - Reeks 1 - Vraag 1
Deel 1 - Reeks 1 - Vraag 2
Deel 1 - Reeks 2 - Vraag 3
Deel 1 - Reeks 2 - Vraag 4
Deel 1 - Reeks 3 - Vraag 5
Deel 1 - Reeks 3 - Vraag 6
Deel 1 - Reeks 4 - Vraag 7
Deel 1 - Reeks 4 - Vraag 8
Deel 1 - Reeks 5 - Vraag 9
Deel 1 - Reeks 5 - Vraag 10
Deel 1 - Reeks 6 - Vraag 11
Deel 1 - Reeks 6 - Vraag 12
Deel 1 - Reeks 7 - Vraag 13
Deel 1 - Reeks 7 - Vraag 14
Deel 1 - Reeks 8 - Vraag 15
Deel 1 - Reeks 8 - Vraag 16
Deel 1 - Reeks 9 - Vraag 17
Deel 1 - Reeks 9 - Vraag 18
Deel 1 - Reeks 10 - Vraag 19
Deel 1 - Reeks 10 - Vraag 20
Deel 1 - Reeks 11 - Vraag 21
Deel 1 - Reeks 11 - Vraag 22
Deel 1 - Reeks 12 - Vraag 23
Deel 1 - Reeks 12 - Vraag 24
Deel 1 - Reeks 13 - Vraag 25
Deel 1 - Reeks 13 - Vraag 26
Deel 1 - Reeks 14 - Vraag 27
Deel 1 - Reeks 14 - Vraag 28
Deel 1 - Reeks 15 - Vraag 29
Deel 1 - Reeks 15 - Vraag 30
Deel 1 - Reeks 16 - Vraag 31
Deel 1 - Reeks 16 - Vraag 32
Deel 1 - Reeks 17 - Vraag 33
Deel 1 - Reeks 17 - Vraag 34
Deel 1 - Reeks 18 - Vraag 35
Deel 1 - Reeks 18 - Vraag 36
Deel 1 - Reeks 19 - Vraag 37
Deel 1 - Reeks 19 - Vraag 38
Deel 1 - Reeks 20 - Vraag 39
Deel 1 - Reeks 20 - Vraag 40
Deel 1 - Reeks 21 - Vraag 41
Deel 1 - Reeks 21 - Vraag 42
Deel 1 - Reeks 22 - Vraag 43
Deel 1 - Reeks 22 - Vraag 44
Deel 1 - Reeks 23 - Vraag 45
Deel 1 - Reeks 23 - Vraag 46
Deel 1 - Reeks 24 - Vraag 47
Deel 1 - Reeks 24 - Vraag 48
Deel 1 - Reeks 25 - Vraag 49
Deel 1 - Reeks 25 - Vraag 50
Deel 1 - Reeks 26 - Vraag 51
Deel 1 - Reeks 26 - Vraag 52
Deel 1 - Reeks 27 - Vraag 53
Deel 1 - Reeks 27 - Vraag 54
Deel 1 - Reeks 28 - Vraag 55
Deel 1 - Reeks 28 - Vraag 56
Deel 1 - Reeks 29 - Vraag 57
Deel 1 - Reeks 29 - Vraag 58
Deel 1 - Reeks 30 - Vraag 59
Deel 1 - Reeks 30 - Vraag 60
Deel 1 - Reeks 31 - Vraag 61
Deel 1 - Reeks 31 - Vraag 62
Deel 1 - Reeks 32 - Vraag 63
Deel 1 - Reeks 32 - Vraag 64
Deel 1 - Reeks 33 - Vraag 65
Deel 1 - Reeks 33 - Vraag 66
Deel 1 - Reeks 34 - Vraag 67
Deel 1 - Reeks 34 - Vraag 68
Deel 1 - Reeks 35 - Vraag 69
Deel 1 - Reeks 35 - Vraag 70
Deel 1 - Reeks 36 - Vraag 71
Deel 1 - Reeks 36 - Vraag 72
Deel 1 - Reeks 37 - Vraag 73
Deel 1 - Reeks 37 - Vraag 74
Deel 1 - Reeks 38 - Vraag 75
Deel 1 - Reeks 38 - Vraag 76
Deel 1 - Reeks 39 - Vraag 77
Deel 1 - Reeks 39 - Vraag 78
Deel 1 - Reeks 40 - Vraag 79
Deel 1 - Reeks 40 - Vraag 80
Deel 1 - Reeks 41 - Vraag 81
Deel 1 - Reeks 41 - Vraag 82
Deel 1 - Reeks 42 - Vraag 83
Deel 1 - Reeks 42 - Vraag 84
Deel 1 - Reeks 43 - Vraag 85
Deel 1 - Reeks 43 - Vraag 86
Deel 1 - Reeks 44 - Vraag 87
Deel 1 - Reeks 44 - Vraag 88
Deel 1 - Reeks 45 - Vraag 89
Deel 1 - Reeks 45 - Vraag 90
Deel 1 - Reeks 46 - Vraag 91
Deel 1 - Reeks 46 - Vraag 92
Deel 1 - Reeks 47 - Vraag 93
Deel 1 - Reeks 47 - Vraag 94
Deel 1 - Reeks 48 - Vraag 95
Deel 1 - Reeks 48 - Vraag 96
Deel 1 - Reeks 49 - Vraag 97
Deel 1 - Reeks 49 - Vraag 98
Deel 1 - Reeks 50 - Vraag 99
Deel 1 - Reeks 50 - Vraag 100

Deel 2:

Deel 2 - Reeks 1 - Vraag 1
Deel 2 - Reeks 1 - Vraag 2
Deel 2 - Reeks 2 - Vraag 3
Deel 2 - Reeks 2 - Vraag 4
Deel 2 - Reeks 3 - Vraag 5
Deel 2 - Reeks 3 - Vraag 6
Deel 2 - Reeks 4 - Vraag 7
Deel 2 - Reeks 4 - Vraag 8
Deel 2 - Reeks 5 - Vraag 9
Deel 2 - Reeks 5 - Vraag 10
Deel 2 - Reeks 6 - Vraag 11
Deel 2 - Reeks 6 - Vraag 12
Deel 2 - Reeks 7 - Vraag 13
Deel 2 - Reeks 7 - Vraag 14
Deel 2 - Reeks 8 - Vraag 15
Deel 2 - Reeks 8 - Vraag 16
Deel 2 - Reeks 9 - Vraag 17
Deel 2 - Reeks 9 - Vraag 18
Deel 2 - Reeks 10 - Vraag 19
Deel 2 - Reeks 10 - Vraag 20
Deel 2 - Reeks 11 - Vraag 21
Deel 2 - Reeks 11 - Vraag 22
Deel 2 - Reeks 12 - Vraag 23
Deel 2 - Reeks 12 - Vraag 24
Deel 2 - Reeks 13 - Vraag 25
Deel 2 - Reeks 13 - Vraag 26
Deel 2 - Reeks 14 - Vraag 27
Deel 2 - Reeks 14 - Vraag 28
Deel 2 - Reeks 15 - Vraag 29
Deel 2 - Reeks 15 - Vraag 30
Deel 2 - Reeks 16 - Vraag 31
Deel 2 - Reeks 16 - Vraag 32
Deel 2 - Reeks 17 - Vraag 33
Deel 2 - Reeks 17 - Vraag 34
Deel 2 - Reeks 18 - Vraag 35
Deel 2 - Reeks 18 - Vraag 36
Deel 2 - Reeks 19 - Vraag 37
Deel 2 - Reeks 19 - Vraag 38
Deel 2 - Reeks 20 - Vraag 39
Deel 2 - Reeks 20 - Vraag 40
Deel 2 - Reeks 21 - Vraag 41
Deel 2 - Reeks 21 - Vraag 42
Deel 2 - Reeks 22 - Vraag 43
Deel 2 - Reeks 22 - Vraag 44
Deel 2 - Reeks 23 - Vraag 45
Deel 2 - Reeks 23 - Vraag 46
Deel 2 - Reeks 24 - Vraag 47
Deel 2 - Reeks 24 - Vraag 48
Deel 2 - Reeks 25 - Vraag 49
Deel 2 - Reeks 25 - Vraag 50
Deel 2 - Reeks 26 - Vraag 51
Deel 2 - Reeks 26 - Vraag 52
Deel 2 - Reeks 27 - Vraag 53
Deel 2 - Reeks 27 - Vraag 54
Deel 2 - Reeks 28 - Vraag 55
Deel 2 - Reeks 28 - Vraag 56
Deel 2 - Reeks 29 - Vraag 57
Deel 2 - Reeks 29 - Vraag 58
Deel 2 - Reeks 30 - Vraag 59
Deel 2 - Reeks 30 - Vraag 60
Deel 2 - Reeks 31 - Vraag 61
Deel 2 - Reeks 31 - Vraag 62
Deel 2 - Reeks 32 - Vraag 63
Deel 2 - Reeks 32 - Vraag 64
Deel 2 - Reeks 33 - Vraag 65
Deel 2 - Reeks 33 - Vraag 66
Deel 2 - Reeks 34 - Vraag 67
Deel 2 - Reeks 34 - Vraag 68
Deel 2 - Reeks 35 - Vraag 69
Deel 2 - Reeks 35 - Vraag 70
Deel 2 - Reeks 36 - Vraag 71
Deel 2 - Reeks 36 - Vraag 72
Deel 2 - Reeks 37 - Vraag 73
Deel 2 - Reeks 37 - Vraag 74
Deel 2 - Reeks 38 - Vraag 75
Deel 2 - Reeks 38 - Vraag 76
Deel 2 - Reeks 39 - Vraag 77
Deel 2 - Reeks 39 - Vraag 78
Deel 2 - Reeks 40 - Vraag 79
Deel 2 - Reeks 40 - Vraag 80
Deel 2 - Reeks 41 - Vraag 81
Deel 2 - Reeks 41 - Vraag 82
Deel 2 - Reeks 42 - Vraag 83
Deel 2 - Reeks 42 - Vraag 84
Deel 2 - Reeks 43 - Vraag 85
Deel 2 - Reeks 43 - Vraag 86
Deel 2 - Reeks 44 - Vraag 87
Deel 2 - Reeks 44 - Vraag 88
Deel 2 - Reeks 45 - Vraag 89
Deel 2 - Reeks 45 - Vraag 90
Deel 2 - Reeks 46 - Vraag 91
Deel 2 - Reeks 46 - Vraag 92
Deel 2 - Reeks 47 - Vraag 93
Deel 2 - Reeks 47 - Vraag 94
Deel 2 - Reeks 48 - Vraag 95
Deel 2 - Reeks 48 - Vraag 96
Deel 2 - Reeks 49 - Vraag 97
Deel 2 - Reeks 49 - Vraag 98
Deel 2 - Reeks 50 - Vraag 99
Deel 2 - Reeks 50 - Vraag 100